Prenosnik toplote

OSTALI PROIZVODI

Po Vašem naročilu izdelamo razne proizvode:

Prenosniki-izmenjevalniki toplote
Izdelujemo prenosnike tipa tekočina-tekočina in tekočina-plin. Nudimo tudi meritev obratovalnih parametrov prenosnikov toplote in preračun ustreznega prenosnika izmenjevalnika.

Izdelali smo:
- parni grelnik zraka za ogrevanje proizvodne hale
- grelnik zraka za sušenje žit
- cevni prenosnik raznih oblik (spiralni, gladkocevni, orebreni, …)
- izmenjevalniki za izkoriščanje odpadne toplote procesov in dimnih plinov

Rezervoarji za vodo ali druge tekočine
Glede na tekočino izberemo ustrezen material in po Vaših merah ali načrtih izdelamo rezervoar.

Cisterna za gnojevko

Obnove traktorske cisterne za prevoz vode oz. gnojevke
Izdelamo novo cisterno na podvozju Vaše stare, kjer ohranimo vse dobre elemente že obstoječe.
Cisterno vroče cinkamo in jo sestavimo za brezskrbno uporabo. Vroče cinkanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo, za varnost pred vakuumsko implozijo pa vgradimo vakuum varnostni ventil.

Ostali izdelki, ki jih naredimo po naročilu:
- peči za brzoparilnik in žganjekuho
- posode hladilnika za žganjekuho
- hidravlične kretnice in razdelilci za centralno napeljavo

Nudimo tudi storitve:
- struženje do 3000 mm stružne dolžine
- varjenje (MIG, MAG, TIG, OBLOČNO, …)
- plazemski razrez

Potrebujete dodatne informacije?

Pokličite nas na 031 659 300 ali nam pošljite sporočilo: