Meritev pretoka

MERITVE PORABE TOPLOTE IN HLADU

Za optimalno delovanje ogrevalno-hladilnega sistema morajo biti vse naprave dimenzionirane tako, da delujejo v območju z najvišjimi izkoristki.

Najpogosteje se pri dodatni izolaciji ovoja stavbe znatno zmanjšajo potrebe po gretju in hlajenju. Vendar se brez meritev le stežka določi ustrezno moč posamezne naprave. Z uporabo ultrazvočnega kalorimetra lahko izmerimo potrebo po moči v objektu in porabo energije v izbranem časovnem okvirju. S temi podatki lahko ocenimo ustreznost obstoječe naprave in natančno predvidimo novo napravo in njene prihranke.

Meritve ne posegajo fizično v cevovode, temveč se izvajajo na površinah cevi.

Za posvet glede naročila meritev nas kontaktirajte.

Termovizija inštalacij

ZAKAJ OPRAVITI MERITVE PORABE TOPLOTE IN HLADU?

Ob prenovi ogrevalnega sistema je izredno pomembno izbrati ustrezno moč ogrevalne naprave. Z opravljeno meritvijo na reprezentativen dan v ogrevalni sezoni natančno določimo potrebno moč nove naprave in ocenimo izkoristek obstoječe. Na ta način brez dvoma lahko izberete optimalno novo napravo, ki bo zagotavljala najvišje možne prihranke.

TERMOVIZIJA

Za pregled trenutnega stanja toplotnega ovoja stavbe ter inštalacij opravimo tudi termovizijsko analizo, ki odkriva mesta, kjer so največje slabosti termo-izolacijskega ovoja objekta. Z njeno pomočjo natančno opredelimo vsa kritična mesta v zgradbi.

Potrebujete dodatne informacije?

Pokličite nas na 031 659 300 ali nam pošljite sporočilo: